top of page
EĞİTİM MODELİMİZ

Fen Bilimleri okullarında öğrencilerin öğrenme süreçleri yakından takip edilir.

Yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları ile kazanımların yerleşip yerleşmediği belirlenir ve gerekli programlama yapılır.

Tam öğrenme modeli ile her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretim metodu uygulanır.

Nitelikli eğitimin en önemli unsuru bireysel ilgidir gerçeğinden yola çıkan okullarımızda mentor öğretmenlik sistemi ile her öğrencinin çalışma alışkanlıkları kişisel özellik ve ihtiyaçlarına göre planlanır.

bottom of page